Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ WWW.EDOORS.BG  

Тази страница съдържа правилата за ползване на този сайт и на предоставяните от него информационни услуги и материали от всеки Интернет потребител, който го посещава. При посещаване на този сайт и при ползване на достъпните в него услуги и материали, Вие се задължавате да спазвате стриктно тези правила. www.edoors.bg си запазва правото да променя едностранно правилата, публикувани в настоящите условия за ползване.

1. Интелектуална собственост
Този сайт е притежание на и се управлява от 
Евстатиев Дорс ЕООД. Представянето на дейността и услугите на фирмата в текст и/или снимково/ графично изображение, включително логотип и наименование на домейна, достъпни на адрес www.edoors.bg (по-долу наричан „сайтът”), са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на Евстатиев Дорс ЕООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Потребителят няма право да копира или възпроизвежда информация, изцяло или частично, и да използва обекти на интелектуална собственост без предварителното писмено съгласие на www.edoors.bg, освен ако не се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите/ носителите на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното потребителят няма право да изопачава, модифицира или изменя по какъвто и да било начин информацията. да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали.

www.edoors.bg си запазва правото да предприема правни действия срещу всяка имитация на или злоупотреба с правата му върху обекти на интелектуална собственост.

2. Естество на информацията
Публикуваната в сайта информация (текстова и като снимкови и графични изображения) има информативна цел - да представи дейността, услугите и продуктите, предлагани от 
www.edoors.bg.

3. Електронни препратки към други сайтове
През сайта потребителят има достъп до социалните мрежи (YouTubeGoogle+Facebook, LinkedIn, Twitter), където 
www.edoors.bg има свое представяне, както и до сайтове в Интернет пространството, които са създадени от фирмата.

4. Отговорност

www.edoors.bg полага грижи информацията в www.edoors.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията.
www.edoors.bg не носи отговорност за непредоставяне на достъп до услугите и информационните ресурси в сайта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на www.edoors.bg, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

5. Правни регламенти
Сайтът и съдържанието му се регулират от законите на Република България. Всички спорове, възникнали по тълкуването и прилагането на настоящите правила за ползване на сайта, се решават чрез преговори между страните, а когато е невъзможно да се постигне съгласие, по съдебен ред в съответствие с българското законодателство.

последна редакция: април 2016 год.